Zabezpieczenie informacji

 In Kwalifikowany podpis elektroniczny, najnowsze, Usługi kwalifikowane

Utrata cennych danych lub poufnych informacji w firmie, może spowodować nieobliczalne skutki. Kradzież czy zniszczenie informacji nie tylko zagraża sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale również może doprowadzić do jego bankructwa. Ochrona danych zapewnia bezpieczeństwo…… Dzisiaj największe znaczenie ma przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji w firmach. Nie chodzi tylko o szkolenia pracowników, niszczarki ale o odpowiednie programy zabezpieczające, ponieważ wyciek wrażliwych informacji może drogo kosztować. Postęp technologiczny umożliwił nam wprowadzanie co rusz to nowych procedur zabezpieczających.

Ochrona danych i urządzeń teleinformatycznych. Weryfikujemy funkcjonowanie systemów technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo komunikacji.informacji, dokumentów, mechanizmów. Audyt poddaje analizie obszar stosowanych narzędzi jak i metod w wyniku jej przeprowadzenia zamawiający otrzymuje rzeczową informacje stanu faktycznego.

Recent Posts

elektroniczne doręczanie dokumentów