Uproszczony schemat podpisu cyfrowego

 In Szyfrowanie

Osiągnięcie poufności, autentyczności i nienaruszalności wiadomości odbywa się poprzez już szyfrowanie wiadomości przed przesłaniem jej do odbiorcy.

Przy tym szyfrowaniu musi oczywiście być wykorzystany odpowiedni klucz publiczny odbiorcy. Klucz publiczny służy do szyfrowania a klucz prywatny do odszyfrowania.

Certyfikację stosuje się w celu uniknięcia podstawienia fałszywego klucza publicznego. Certyfikat jest poświadczeniem autentyczności podpisanym przez osobę (instytucję) godną zaufania, nazywaną urzędem poświadczającym CA (Certification Authority). Certyfikat ma najczęściej formę dokumentu elektronicznego.

Certyfikat zawiera podstawowe dane identyfikujące właściciela. W ogólnym przypadku, urząd poświadczający CA potwierdza, iż informacja opisująca właściciela klucza jest prawdziwa, a klucz publiczny faktycznie do niego należy.

Certyfikat posiada też okres ważności wyznaczający czas przez który certyfikowane dane można uważać za poprawne. Niezależnie od okresu ważności certyfikowane klucze mogą zostać uznane za niepoprawne, np. gdy zaistnieje podejrzenie, iż ktoś nieuprawniony wszedł w posiadanie tajnego klucza prywatnego, odpowiadającego certyfikowanemu kluczowi publicznemu.

Urząd poświadczający CA musi przechowywać listę niepoprawnych i nieaktualnych certyfikatów. Oczywiście, unieważnienie klucza jest także rodzajem certyfikatu.

Schematyczna struktura typowego certyfikatu

Wersja – informuje o kolejnych wersjach certfikatu

Numer seryjny – unikalny numer certfikatu

Identyfikator algorytmu (algorytm, parametry) – algorytm podpisu cyfrowego i typ parametrów

Wystawca – urząd certyfikujący CA, który wystawił certyfikat

Okres ważności   – początkowa i końcowa data ważności certyfikatu

Podmiot – nazwa podmiotu, dla którego stworzono certyfikat

Klucz publiczny podmiotu – klucz publiczny podmiotu z identyfikatorem algorytmu i wartościami parametrów

Podpis – podpis urzędu certyfikującego CA

Ciekawy artykuł o cyfrowej kryptografii – kliknij 

Recent Posts