Vi följer GDPR-förordningarna

I samband med ikraftträdandet den 25 maj 2018 av nya bestämmelser om skydd av personuppgifter (GDPR) vill vi informera dig om att dina personuppgifter finns i vår databas och vi har gjort allt för att säkerställa deras säkerhet.

Som databehandlare har Ibs Poland Sp. z o. o. i Gdynia bearbetar dina uppgifter för syften relaterade till tillhandahållande av tjänster, inklusive för pågående kontakt, för försäljnings-, marknadsförings- och marknadsföringsändamål, samt i samband med eventuell rättelse efter att kontraktet löper ut eller tjänsten är klar.

Genom att använda webbplatsen www.e-centrum.eu är du dess användare. Uppfyllelse av en juridisk skyldighet enligt art. 13 avsnitt 1 och artikel 2 i EU: s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016, vill vi informera dig om att:

1. Administratör av personuppgifter är Ibs Poland Sp. z o. o. i Gdynia Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia,

2. Vi har utsett en dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post: biuro@ibs-24.eu eller per telefon +48 58 333 1000 i vilket fall som helst angående behandlingen av dina personuppgifter.

3. Dina personuppgifter behandlas i syfte att bedriva affärer på Ibs Poland Sp z oo via webbplatsen enligt konst. 6 avsnitt 1 punkt a. GDPR.

4. Vi överför eller planerar inte att överföra dina personuppgifter till tredje part, förutom för:

• offentliga myndigheter, t.ex. polis eller åklagarmyndighet, om de ber oss om dina uppgifter som en del av ett specifikt förfarande baserat på rättsliga föreskrifter,
• enheter som agerar på våra vägnar och för oss och behandlar dina personuppgifter för våra räkning och för våra behov.

5. Personuppgifter får överföras till våra underleverantörer, särskilt leverantörer av IT-lösningar, endast i samband med genomförandet av våra lagstadgade mål (inklusive försäljning).

6. Du har rätt att få tillgång till alla överförda och behandlade personuppgifter och rätten att korrigera, radera, begränsa behandlingen, rätten att överföra information, rätten att göra invändningar, rätten att återkalla samtycke när som helst utan att påverka lagligheten av behandlingen, som uttrycktes på grund för samtycke innan dess tillbakadragande.

7. Du har också rätten att lämna in ett klagomål till det tillsynsorgan som handlar om skydd av personuppgifter om du anser att behandlingen av personuppgifter av Siemianowickie Centrum Kultury i Siemianowice Śląskie bryter mot bestämmelserna i förordningen.

8. Observera att personuppgifter inte kommer att överföras till ett tredje land (land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) / internationell organisation och att dina uppgifter inte kommer att användas för automatiserade beslut (operationer som påverkar dina rättigheter och friheter, vilket är resultatet av operationer under 100 % automatiserad utan mänsklig intervention) inklusive kommer inte att användas för profilering.

9. Att använda webbplatsen www.e-centrum.eu är en frivillig aktivitet.