Przetrwają Ci, którzy potrafią dostosować się do cyberbezpiecznych reguł

 In Kwalifikowany podpis elektroniczny, Usługi kwalifikowane

Dzisiaj największe znaczenie ma przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji w firmach. Nie chodzi tylko o szkolenia pracowników, niszczarki ale o odpowiednie programy zabezpieczające, ponieważ wyciek wrażliwych informacji może drogo kosztować.

Postęp technologiczny umożliwił nam wprowadzanie co rusz to nowych procedur zabezpieczających przed wyciekiem danych. Prezentowane przez nas rozwiązanie w sposób sprawny organizuje dystrybucję dokumentów wewnątrz struktury firmy, jak i do kooperantów zewnętrznych.

Zapisanie dokumentu w przestrzeni roboczej skutkuje wysłaniem powiadomień do wszystkich osób zaproszonych do współpracy w danym folderze. Eliminuje to konieczność wysyłania wiadomości email z załącznikami. Cały czas manager folderu ma możliwość zarządzania udostępnianą treścią, również pobraną na dyski lokalne komputerów. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w organizacjach o wysokiej fluktuacji pracowników i dużej ilości partnerów zewnętrznych, handlowych, podwykonawców. Prezentowany system zapewnia całkowitą poufność danych

Recent Posts