Prywatność komunikacji

 In najnowsze

Wpływ technologii na podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych jest nadal przedmiotem zainteresowania, o czym dyskutowano na Międzynarodowej Konferencji Komisji ds. Ochrony Danych i Prywatności, która odbyła się we wrześniu w Hongkongu. Musimy zwrócić większą uwagę na prawa jednostek w zakresie rozwoju rozwiązań technologicznych i zapewnić, że technologia służy ludzkości.

Wraz z nowym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) ochrona danych już w fazie projektowania stanie się prawnym obowiązkiem. Osoby przetwarzające dane osobowe osób fizycznych będą musiały wziąć pod uwagę ochronę danych zarówno w momencie określania środków do przetwarzania, jak iw czasie samego przetwarzania , zgodnie z art. 25 RBP.

Obecny przegląd prawodawstwa dotyczącego e-prywatności zmodernizuje obowiązujące zasady, doprecyzuje wymagania technologiczne i zapewni skuteczne egzekwowanie. Wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie e-prywatności jest krokiem we właściwym kierunku, ale nadal wymaga ulepszeń, ponieważ zasugerował zarówno EIOD, jak i grupa robocza art. 29 . Przegląd zasad dotyczących e-prywatności jest okazją do stworzenia nowego pola dla konkurencyjnych i przyjaznych dla prywatności usług w Internecie i sieci WWW, przywracając kontrolę poszczególnym osobom.

źródło https://edps.europa.eu

 

Proponowane produkty

 

Recent Posts