Profil zaufany a podpis elektroniczny

 In Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany jest potrzebny dla osób, które chcą skorzystać z usług e-administracji

Podejmując się porównania tych narzędzi warto zauważyć, iż różnią się one między sobą obszarem  zastosowań. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma narzędziami jest ich moc prawna, ponieważ większość spraw można załatwić drogą elektroniczną tylko uzyskując kwalifikowany podpis elektroniczny. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Natomiast profil zaufany jest metodą potwierdzenia tożsamości, działającym tylko w  sprawach załatwianych przez ePUAP. Dzięki ustawie Ustawa z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) certyfikat ma szerokie zastosowanie również poza obszarem usług e-administracji. Możemy go stosować m.in. do wystawiania e-faktur, w relacjach z ZUS i urzędem skarbowym, do składania wniosków w KRS czy rejestracji baz danych w GIODO. Bezpiecznego e-podpisu potrzebujemy też np. do zawierania umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej, co nie jest możliwe z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

Jak to działa?

Z podpisu elektronicznego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego nie może skorzystać osoba trzecia. Certyfikat zapisywany jest na karcie kryptograficznej  przekazywanej bezpośrednio przy zakupie właścicielowi podpisu. Karta posiada certyfikat bezpieczeństwa, który gwarantują, że nikt inny poza posiadaczem, nie ma kopii jego danych. Dodatkowo użycie podpisu zabezpieczone jest kodem PIN. Przykładem może być  karta płatnicza, dwukrotne podanie błędnego PIN  blokuje kartę. Zaś w przypadku zaufanego profilu, bezpieczeństwo związane jest  z ochroną dostępu do skrzynki pocztowej właściciela.

Kiedy wykorzystuje się kwalifikowany podpis z certyfikatem?

» do elektronicznego podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilnoprawnym,
» w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
» do podpisywania faktur elektronicznych,
» do składania deklaracji celnych i podatkowych,
» do zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS),
» do podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
» do podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
» do korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
» do podpisywania dokumentacji medycznej,
» do zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG),
» do udziału w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych,
» E-faktury – przesyłanie faktur elektronicznych drogą online,
» do korespondencji elektronicznej z klientami dzięki podpisywaniu dokumentów i korespondencji elektronicznej.
» Wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
» Sporządzanie elektronicznych protokołów z posiedzeń sądów uwierzytelnianych podpisem elektronicznym.
» Przesyłanie pism procesowych w postępowaniu upominawczym w ramach e-Sądu możliwe jest drogą elektroniczną dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.
» Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja musi być prowadzona w formie elektronicznej, a jedną z metod jej weryfikacji jest użycie podpisu elektronicznego.
» Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.
» Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną dzięki użyciu podpisu elektronicznego i nie tylko ponieważ obszar zastosowania podpisu elektronicznego ciągle się rozwija

Napisz lub zadzwoń +48 58 500 8000 / biuro@podpis-kwalifikowany.pl a uzyskasz:

  • maksymalne dopasowanie oferty na podpis elektroniczny do swoich potrzeb
  • współprace i wsparcie w wyborze indywidualnych potrzeb

To zajmuje tylko kilka minut  zadzwoń lub napisz aby dowiedzieć się, jak jedno kompleksowe rozwiązanie spełnia wszystkie twoje cele.

Recent Posts