Unijne przepisy dotyczące ochrony danych od dawna uważane są za standard złota na całym świecie. W ciągu ostatnich 25 lat technologia zmieniła nasze życie w sposób, jakiego nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, dlatego potrzebna była rewizja zasad. W 2016 r. UE przyjęła ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR), jedno z największych osiągnięć ostatnich lat. Zastąpiła […]

Read more

GDPR General Data Protection Regulation (rozporządzenie (UE) 2016/679) jest rozporządzenie , zgodnie z którym Parlament Europejski , Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska zamierza wzmocnić i ujednolicić ochronę danych dla wszystkich osób w ramach Unii Europejskiej (UE). Dotyczy ono również eksportu danych osobowych poza UE. Celem GDPR jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom i rezydentom kontroli nad ich danymi osobowymi oraz uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla międzynarodowego biznesu poprzez ujednolicenie rozporządzenia w UE. Kiedy GDPR […]

Read more

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa materialnego w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. Rozporządzenie zostało przyjęte w dniu 27 kwietnia 2016 r. W momencie stosowania (od […]

Read more