Kwalifikowany podpis elektroniczny według eIDAS Każdy podpis elektroniczny, który po 1 lipca 2016 r.: Tworzony będzie za pomocą tych samych urządzeń i oprogramowania, które były używane do tworzenia bezpiecznych podpisów elektronicznych zgodnych z polską ustawą z dnia 18 września 2001 r o podpisie elektronicznym oraz weryfikowany będzie: – za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydanego […]

Read more