S24 (składania elektronicznych wniosków w celu
rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej
w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30) oraz
 RDF (bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych).

1. Cel dokumentu
Dokumentacja użytkownika systemu informatycznego S-24 (tworzenie, obsługa konta) jest
przeznaczona dla osób, które chcą utworzyć i zarządzać kontem uprawniającym do korzystania z
systemu:
• S-24 – składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i
komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30 oraz systemu
• RDF – bezpłatne składanie dokumentów finansowych” dostępnych na stronie ekrs.ms.gov.pl.

przejdź dalej