w portalu:
S24 składania elektronicznych wniosków w celu
rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej
w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30 oraz
  RDF (bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych)

 

„Portal eKRS służy do przekierowania do następujących systemów MS:
1. Wyszukiwarka KRS – każdy może wyszukać podmiot w KRS i uzyskać informację
odpowiadającą odpisowi aktualnemu lub odpisowi pełnemu (taka informacja zawiera także
dane wykreślone).
2. S24 – Rejestracja spółki, Inne wnioski – przez portal S24 możesz złożyć wniosek o wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki
komandytowej. Możesz również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach, a
także wniosek o wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wzmianek o złożeniu sprawozdań
finansowych i innych dokumentów.
3. RDF – Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych – tu możesz bezpłatnie złożyć
sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych.
Złożenie tu dokumentów zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu eKRS płatnego wniosku
o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców
4. Przeglądarka dokumentów finansowych – każdy może bezpłatnie wyszukać i pobrać
dokument finansowy podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego. Aby wyszukać dokument finansowy musisz znać numer KRS podmiotu.”

Przejdź dalej