GDPR General Data Protection Regulation (rozporządzenie (UE) 2016/679) jest rozporządzenie , zgodnie z którym Parlament Europejski , Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska zamierza wzmocnić i ujednolicić ochronę danych dla wszystkich osób w ramach Unii Europejskiej (UE). Dotyczy ono również eksportu danych osobowych poza UE.

Celem GDPR jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom i rezydentom kontroli nad ich danymi osobowymi oraz uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla międzynarodowego biznesu poprzez ujednolicenie rozporządzenia w UE. Kiedy GDPR zacznie obowiązywać, zastąpi on dyrektywę o ochronie danych (oficjalnie dyrektywa 95/46 / WE)  z 1995 r. Rozporządzenie przyjęto w dniu 27 kwietnia 2016 r. Staje się ono wykonalne od dnia 25 maja 2018 r. Po dwuletnim okresie przejściowym. W przeciwieństwie do dyrektywy , nie wymaga od rządów krajowych, aby uchwalały jakiekolwiek akty wykonawcze, a zatem są bezpośrednio wiążące i mają zastosowanie.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE – RODO – Czym jest?

źródło  https://pl.wikipedia.org