കുക്കികൾ

 

IAB പോൾസ്കയുടെ പകർപ്പവകാശത്താൽ ഇനിപ്പറയുന്ന കുക്കി നയ ടെംപ്ലേറ്റ് പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുക്കി പോളിസി ടെംപ്ലേറ്റ് മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ മുകളിലുള്ള പകർപ്പവകാശ അറിയിപ്പിനൊപ്പം വിവര ഉറവിടത്തിന്റെ സൂചനയോടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
കുക്കി ഫയലുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒഴികെ വെബ്‌സൈറ്റ് യാന്ത്രികമായി ഒരു വിവരവും ശേഖരിക്കുന്നില്ല.
കുക്കി ഫയലുകൾ ("കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) ഐടി ഡാറ്റയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ, അവ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താവിന്റെ അന്തിമ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. കുക്കികളിൽ സാധാരണയായി അവ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പേരും അന്തിമ ഉപകരണത്തിലെ സംഭരണ ​​സമയവും ഒരു അദ്വിതീയ നമ്പറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താവിന്റെ അന്തിമ ഉപകരണത്തിൽ കുക്കികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയിലേക്ക് ആക്‌സസ് നേടുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റിറ്റി ഐബ്സ് പോളണ്ട് എസ്‌പി ആണ്. z o. o. പ്ലാക്ക് കാസുബ്സ്കി 8/311, 81-350 ൽ ഗ്ഡിനിയയിൽ ഇരിപ്പിടം
കുക്കികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു:
a) വെബ്‌സൈറ്റ് പേജുകളുടെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോക്താവിന്റെ മുൻ‌ഗണനകളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുകയും വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക; പ്രത്യേകിച്ചും, ഈ ഫയലുകൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപകരണം തിരിച്ചറിയാനും അവന്റെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വെബ്‌സൈറ്റ് ശരിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു;
b) വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു, അത് അവരുടെ ഘടനയും ഉള്ളടക്കവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു;

വെബ്‌സൈറ്റ് രണ്ട് അടിസ്ഥാന തരം കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു: സെഷൻ കുക്കികളും സ്ഥിരമായ കുക്കികളും. ലോഗ് out ട്ട് ചെയ്യുന്നതുവരെ, വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ (വെബ് ബ്ര browser സർ) ഓഫ് ചെയ്യുന്നതുവരെയും ഉപയോക്താവിന്റെ അന്തിമ ഉപകരണത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക ഫയലുകളാണ് സെഷൻ കുക്കികൾ. കുക്കി പാരാമീറ്ററുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സമയത്തേക്കോ ഉപയോക്താവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവരെ സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ ഉപയോക്താവിന്റെ അന്തിമ ഉപകരണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
വെബ്‌സൈറ്റ് ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
a) വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന "ആവശ്യമായ" കുക്കികൾ, ഉദാ. വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രാമാണീകരണം ആവശ്യമുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാമാണീകരണ കുക്കികൾ;
b) സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികൾ, ഉദാ. വെബ്‌സൈറ്റിലെ പ്രാമാണീകരണ മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു;
c) വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പേജുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന "പ്രകടന" കുക്കികൾ;
d) "ഫംഗ്ഷണൽ" കുക്കികൾ, ഉപയോക്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രമീകരണങ്ങൾ "ഓർമ്മിക്കാൻ" പ്രാപ്തമാക്കുകയും ഉപയോക്താവിന്റെ ഇന്റർഫേസ് വ്യക്തിഗതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഉദാ. ഉപയോക്താവ് വരുന്ന ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം, ഫോണ്ട് വലുപ്പം, വെബ്‌സൈറ്റ് രൂപം മുതലായവ;
e) കുക്കികൾ "പരസ്യംചെയ്യൽ", ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പരസ്യ ഉള്ളടക്കം നൽകാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

മിക്ക കേസുകളിലും, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ബ്ര web സുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ (വെബ് ബ്ര browser സർ) സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി ഉപയോക്താവിന്റെ അന്തിമ ഉപകരണത്തിൽ കുക്കികൾ സംഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏത് സമയത്തും കുക്കി ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും. വെബ് ബ്ര browser സർ‌ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ‌ കുക്കികൾ‌ സ്വപ്രേരിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്തൃ ഉപകരണത്തിൽ‌ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതിനോ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ‌ പ്രത്യേകിച്ചും മാറ്റാൻ‌ കഴിയും. കുക്കികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളെയും വഴികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ (വെബ് ബ്ര browser സർ) ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അറിയിക്കുന്നു.
വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താവിന്റെ അന്തിമ ഉപകരണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കികൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററുമായി സഹകരിക്കുന്ന പരസ്യദാതാക്കളും പങ്കാളികളും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
കുക്കികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്ര browser സർ മെനുവിലെ "സഹായം" വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

സ്വകാര്യത മുൻഗണനാ കേന്ദ്രം