Квалификуван електронски потпис


Областа на примена на електронски потпис е веќе деловна активност секој ден низ целиот свет.

Интернетот значително ги зближува партнерите и изведувачите,

а електронскиот потпис ви овозможува да финализирате важни задачи и проекти без да ја напуштите канцеларијата.

Ова е докажан начин за подобрување на работењето на компанијата

Често поставувани прашања

Врвни вести за сертификати

ЦЕНОВНИК

Проверете колку чини комплетот за електронски потпис

понуда

Проверете ја нашата понуда за електронски потписи

Нашите решенија

Решението што го нудиме ги вклучува сите можни функционалности на електронските потписи:
 1. Потпишување на сите документи со правно дејство на непобивање
 2. 120 квалификувани марки (еквивалентно на датумот на нотар)
 3. Можност за поставување внатрешен потпис во PDF документи со графички симбол
 4. Автоматска проверка на валидноста на потписот во PDF документи (без потреба да се инсталира дополнителен софтвер)
 5. Автоматско препознавање на потпис на Потврда како доверба во софтверот Adobe Acrobat
 6. Квалификуван сертификат: - за доставување на билансот на состојба до Регистарот на национални судови во постапка S24
 7. Квалификуван сертификат: - за регистрација на размената на енергија
 8. Квалификуван сертификат: - за поднесување на единечен европски документ за набавки (EAT, ESPD)
 9. Квалификуван сертификат: - за испраќање е-декларации или ЈПК доставени до даночната канцеларија
 10. Квалификуван сертификат: - работи во согласност со сите клучни услуги на пазарот,
 11. Поддржани формати XAdES, CADES, PADES
 12. Поддржани типови потписи: надворешен, внатрешен, контраиндикатор, паралелен
 13. Поддршка за потпис за бинарни датотеки (PDF, doc, gif, JPG, tiff, итн.) И XML-датотеки

Нашиот предлог

Потребни за издавање целосно функционален нов сертификат се:

1/ Комплет за старт - неопходно за чување на сертификат и документи за потпишување (еднократна такса) плус случај

2/ Квалификувано активирање на сертификати - подготовка на документи за сертификација, потврда за идентитет и издавање на сертификат (еднократна такса), можна опција:

  - квалификуван сертификат за 1 година
  - квалификуван сертификат за 2 години
  - квалификуван сертификат за 3 години

Дополнителни опции:

1/ Инсталација и конфигурација на сертификатот (препорачана опција) - целосна поплавена инсталација и конфигурација на издадениот сертификат, зачувување на сертификатот на картичката, обука за употреба на сертификатот, техничка поддршка за време на периодот на важење на сертификатот - платена опција

2/ Изведба на договорот во просториите на клиентот - потпишување договор за сертификација во просториите на клиентот - платена опција

3/ Суштинска услуга на процесот на сертифицирање во странство - платена опција

4/ Обука за употреба на сертификат (бесплатно при купување на инсталацијата)

5/ Помош при потпишувањето на документот (eKRS, CRBR, S24 портал, администрација, бизнис, јавни тендери и други) - дополнителна опција што се плаќа 

За време на процесот на обнова, можно е:

 - обновувања без доказ за идентитет (можете да го направите тоа брзо сами на Интернет без да го напуштите домот или работата)
 - обновувања во форма на електронски код
 - измени во периодот на важење на одржаниот сертификат (за 1 година, за 2 години или за 3 години)
 - промена на физичка криптографска картичка во мобилен сертификат (без физичка картичка - најавување со користење на токенот во апликацијата)

ЗАБЕЛЕШКА!

Во предмет на сертификација, успешно ги спроведуваме процесите на сертификација во Полска и во над 100 земји низ целиот свет. Ние сме специјализирани во услуги за сертификација на глобалните корпорации со посебен акцент на дистрибуирани структури.

Нашата техничка поддршка работи континуирано во 24/7 систем (24 часа на ден, 7 дена во неделата)

Изведба на договорот (на територијата на Република Полска): Физичкото потпишување на договорот се одвива по еднократен личен контакт на инспекторот ППТ во траење од 2-5 минути на избрано место (место на живеење, седиште на компанијата или друго). Локација - кое било на територијата на Република Полска. Договорите се потпишуваат на посебен терминал Без хартија и се ограничени на електронско доставување на 1-ви потпис и презентација на лична карта или пасош наведени во пријавата. Инспекторот за ППТ е правилно подготвен за COVID-19 и е обезбеден.

Издавање на сертификат: сертификатот се издава во рок од 30 минути по потпишувањето на договорот на таблетата, доколку договорот е потпишан до 15.00 часот. И кога договорот е потпишан по 15.00 часот во работните денови (или за време на викендите), сертификатот се издава следниот работен ден наутро.

Придобивки од користење на електронски потпис

 1. Испраќањето документи преку Интернет е многу ефтино, практично и ви заштедува време
 2.  Документите се пренесуваат веднаш на безбеден начин и автоматски добивате официјална потврда за приемот.
 3. Правните ефекти на „одреден датум“ во смисла на Граѓанскиот законик,
 4. Сигурност за создавање документи во одредено време,
 5. Обезбедување на безбедност на тргување преку Интернет,
 6. Обезбедување на компјутерски програми против фалсификување

Удобност - ја олеснува работата

Листата на активности и активности што можат да се решат преку Интернет постојано расте.
Користејќи безбеден електронски потпис, можете да испраќате официјални декларации, апликации и апликации до канцелариите.
Документите со е-потпис имаат иста правна сила како да се потпишани со рака и доставени од вас лично или по пошта.
Квалификуван потпис е докажан начин за подобрување на работењето на компанијата.

Мобилност - работа од далечина

Електронскиот потпис веќе е деловно секојдневие ширум светот.
Интернет значително ги зближува изведувачите,
и е-потпис ви овозможува да финализирате важни проекти без да ја напуштите вашата канцеларија

Подолу се предложени комплети за електронски потпис:

* Цената на комплетите не ја вклучува цената за активирање на сертификатот и инсталацијата

ВЕРЦИЈА НА СОФТВЕР

Инсталирање на двигателот на читателот за криптографската картичка

Центар за претпочитање на приватност