KRS

 In Kwalifikowany podpis elektroniczny
Moduł „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG” umożliwia:
 • składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS;
 • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG”:
 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji
 • składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie:
  – pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku)
  – doc
  – odt
  – txt
  – rtf

 

źródo:https://bip.ms.gov.pl

Certyfikat Kwalifikowany do złożenia bilansu w KRS w trybie S24 – zamów!

Recent Posts