Instalacja certyfikatu

 In Instalacja

Aby zainstalować certyfikat najpierw należy:

I    Zakupić zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego z prawidłowym znacznikiem czasu

II  Aktywować kartę kryptograficzną

 • Aby podpis elektroniczny mógł być poświadczeniem najwyższej wiarygodności, przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest:
 • Aktywacja karty,
 • Wypełnienie formularza po zaakceptowaniu go otrzymają Państwo na podany we wniosku adres
  e-mail informację od CERTUM PPC o złożeniu zamówienia
 • Następnie dokumenty należy podpisać w obecności osoby weryfikującej tożsamość
 • Weryfikacja tożsamości użytkownika podpisu elektronicznego,
 • Weryfikacja wymaganych dokumentów do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji) lub Notariusza / Radcę Prawnego
 • Podpisanie własnoręcznie wniosku o certyfikat kwalifikowany
 • Certyfikat kwalifikowany wydawany jest przez CERTUM PCC po otrzymaniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów
 • Informacje na temat cen usług aktywacji certyfikatu lub odnowienia można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub 58 500 8000

III  Pobrać i zainstalować aplikacje  do podpisania

 • Aplikacja ta służy do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 • W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją  należy ją poprawnie zainstalować w posiadanym systemie operacyjnym.
 • Operację podpisu elektronicznego można wykonać na dwa sposoby: na pojedynczym pliku – poprzez wskazanie pliku za pomocą przycisku Dodaj plik,  na grupie plików – poprzez wielokrotny wybór plików za pomocą przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomocą przycisku Dodaj katalog
 • Informacje na temat cen usług instalacji certyfikatu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorem w Punkcie Partnerskim Certum +48 58 333 1000 lub 58 500 8000
 • Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

IV  Pobrać i zainstalować certyfikat

 • Procedurę pobierania certyfikatu kwalifikowanego możesz rozpocząć w momencie otrzymania na podany w dokumentach adres e-mail, informacji potwierdzającej wydanie przez CERTUM PCC certyfikatu kwalifikowanego
 • Instalacja certyfikatu w magazynie systemowym
 • Rejestracja Certyfikatu w systemie Windows
 • Uruchomienie rejestrowania certyfikatów kwalifikowanych
 • Następnie zarejestrowanie certyfikatu w Płatniku, dzięki tej operacji będzie
  można korzystać z usługi elektronicznej wysyłki dokumentów/zestawów do ZUS-u.
 • Ustawienie przekazu elektronicznego
 • Informacje na temat cen usług instalacji certyfikatu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorami w Punkcie Partnerskim Certum Infolinia +48 58 333 1000 lub 58 500 8000
 • Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

V    W usłudze instalacji Certyfikatu zapewniamy – Szkolenie z:

 • Skutków prawnych używania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • Aktywowania nowego podpisu elektronicznego
 • Instalowania potrzebnego oprogramowania do obsługi e-podpisu
 • Wgrywania certyfikatu kwalifikowanego na kartę kryptograficzną
 • Zarządzania kartą kryptograficzną
 • Odnawiania posiadanego certyfikatu kwalifikowanego
 • Wykorzystywania certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik oraz e-Deklaracje
 • Podpisywania dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz weryfikowanie takiego podpisu

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Operatorem naszej Infolinii.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach roboczych, w godzinach 6.00 – 23.00
pod nr telefonów:
+48 58 333 1000 lub 58 500 8000
e-mail: biuro@podpis-kwalifikowany.pl

Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

Recent Posts