0

Dyrektywa

Dyrektywa jest aktem prawnym Unii Europejskiej, która wymaga od państw członkowskich w celu osiągnięcia określonego rezultatu bez dyktować sposób osiągnięcia tego rezultatu. Można go odróżnić [...]

0

Rozporządzenie

Rozporządzenie jest aktem prawnym Unii Europejskiej , która staje się natychmiast wykonalny jak prawie we wszystkich państwach członkowskich jednocześnie. Rozporządzenia można odróżnić [...]

0

Poczta elektroniczna

„poczta elektroniczna” oznacza dowolną wiadomość elektroniczną zawierającą informację, taką jak tekst, głos, wideo, dźwięk lub obraz, przesyłaną przez sieć łączności elektronicznej, która to [...]

page 1 of 3