0

Rynek cyfrowy

eIDAS stosuje się w całej UE. Każde państwo członkowskie nadzoruje swoich własnych dostawców usług zaufania i przyjmuje usługi zaufania pochodzące z innych państw członkowskich. Zapewnia to [...]

0

Usługa zaufania

Usługa zaufania to usługa elektroniczna, która oprócz uwierzytelniania stron internetowych jest odpowiedzialna za tworzenie, weryfikowanie i sprawdzanie podpisów elektronicznych, pieczęci, [...]

page 1 of 2