0

eIDAS

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) jest to rozporządzenie UE w sprawie usług identyfikacyjnych i zaufanie elektronicznych transakcji elektronicznych na rynku [...]

0

Co to jest eIDAS?

eIDAS jest powszechnie używana nazwa dla regulacji UE, 910/2014, w sprawie usług identyfikacyjnych i zaufanie elektronicznych transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, uchylająca dyrektywę [...]