Co to jest zaawansowany podpis elektroniczny?

 In
Zaawansowany podpis elektroniczny to podpis cyfrowy oparty na zaawansowanym certyfikacie jednoznacznie identyfikującym osobę podpisującą. Klucze podpisu są używane z dużym zaufaniem przez sygnatariusza (który ma wyłączną kontrolę nad kluczem podpisującym).
W systemie eIDAS podpis elektroniczny uważa się za zaawansowany, jeśli spełnia kilka wymagań, w tym:
  • jednoznacznie identyfikuje i łączy swojego sygnatariusza
  • prywatny klucz służący do tworzenia podpisu elektronicznego jest pod kontrolą sygnatariusza
  • jeśli dane zostały naruszone po podpisaniu wiadomości, podpis musi zidentyfikować to, co się stało
  • unieważnienie podpis w przypadku, gdy towarzyszące mu dane uległy zmianie.
Recent Posts