Wybór opcji dodania znacznika czasu

 In
  1. Przejdź do opcji ustawień > zakładka „Ustawienia”
  2. Przejdź do ustawień podpisu > zakładka „Podpis”
  3. Przewiń do pola wyboru > Wariant podpisu
  4. Rozwiń pole wyboru „Wariant podpisu” i wybierz: „Dołącz znacznik czasu (T)”

  1. Przejdź do opcji ustawień > zakładka „Ustawienia”
  2. Przejdź do ustawień znacznika czasu > zakładka Znacznik czasu
  3. Rozwiń pole wyboru Adres serwera znacznika czasu i wybierz: 
  4. Pole wyboru (checkbox – „Certyfikat dostępu do znacznika czasu…”) zostaw niezaznaczone (puste)

    Informujemy, że po dokonaniu wybory nie jest wymagane dodatkowe zatwierdzenie.

Recent Posts