W aplikacji proCertum SmartSign możemy wyróżnić pięć zakładek

 In
  • Podpisywanie – umożliwia realizację operacji złożenia podpisu elektronicznego, umożliwia także złożenie podpisu wielokrotnego i kontrasygnaty pod istniejącym podpisem;
  • Weryfikowanie – umożliwia realizację operacji weryfikacji podpisu elektronicznego;
  • Ustawienia – umożliwia konfigurację usługi podpisywania i weryfikacji oraz ustawień ogólnych;
  • Pomoc – wyświetla dokumentację aplikacji;
  • O programie –wyświetla informacje na temat wersji oprogramowania oraz licencji, a także daje możliwość wglądu w Informacje o systemie.
Recent Posts