Usługi zaufania wymienione w rozporządzeniu eIDAS

 In

Usługi zaufania:

 1. Elektroniczne doręczenie
 2. Składanie podpisów i pieczęci elektronicznych
 3. Archiwizacja oraz konserwacja dokumentów elektronicznych
 4. Wystawienie certyfikatów potwierdzających tożsamość
 5. Znakowanie czasem
 6. Weryfikowanie i walidowanie uwierzytelnionych dokumentów elektronicznych
 7. Tworzenie pieczęci elektronicznych

Rodzaje usług zaufania:

 1. Profil zaufany
 2. Egzaminy on-line
 3. Przechowywanie dokumentacji
 4. Zabezpieczanie dokumentacji
 5. Zawieraniu umów w sieci
 6. Praca zdalna
 7. Realizacja projektów

Gdzie mogą być wykorzystane usługi zaufania:

 1. Administracja
 2. Praca i zatrudnienie
 3. Księgowość
 4. Handel i usługi
 5. Finanse
 6. Medycyna i zdrowie
Recent Posts