Usługi łączności interpersonalnej

 In

„usługi łączności interpersonalnej” obejmuje usługi,
które umożliwiają komunikację interpersonalną i interaktywną chociażby w ramach
pomniejszej funkcji wspomagającej, która jest nieodłącznie powiązana z inną usługą.

Recent Posts