Usługa zaufania

 In

Usługa zaufania to usługa elektroniczna, która oprócz uwierzytelniania stron internetowych jest odpowiedzialna za tworzenie, weryfikowanie i sprawdzanie podpisów elektronicznych, pieczęci, znaczków czasu, usług dostarczania i certyfikatów, które są wykorzystywane do tych usług. Jest również odpowiedzialna za zachowanie tych podpisów, pieczęci lub certyfikatów elektronicznych.

Co to jest usługa zaufania?

Usługa zaufania jest usługą elektroniczną obejmującą jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie, sprawdzanie i zatwierdzanie podpisów elektronicznych, pieczęci lub znaczków czasu, elektronicznie zarejestrowanych usług doręczeń i certyfikatów, które są związane z tymi usługami.
  • Tworzenie, sprawdzanie i walidowanie certyfikatów, które mają być wykorzystywane do uwierzytelniania stron internetowych.
  • Zachowanie podpisów elektronicznych, pieczęci lub certyfikatów związanych z tymi usługami.

Aby usługa zaufania mogła zostać uznana za wykwalifikowaną usługę zaufania, usługa zaufania musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu eIDAS  .  Korzystanie z usług zaufania stanowi ramy zaufania dla bieżących relacji w transakcjach elektronicznych prowadzonych między krajami i organizacjami.

Recent Posts