Tworzenie zaszyfrowanych plików

 In

Tworzenie zaszyfrowanych plików

Ważne dane na twoim komputerze, które nie powinny trafić w niepowołane ręce powinny być dodatkowo zabezpieczone. Najlepszym sposobem jest użycie programu kompresującego dane. Jednym z tych  programów może być użyty WinRAR.

Instrukcja zabezpieczenia hasłem:

 • Kliknij prawym przyciskiem folder lub pliki, które zamierzasz zabezpieczyć,
 • Z menu wybierz “Dodaj do archiwum”
 • Wybierz zakładkę “Zaawansowane” i kliknij “Wprowadź hasło”
 • W nowym oknie nadaj hasło, zaznacz “Zaszyfruj nazwy plików” i kliknij przycisk “OK”

Dla uzyskania lepszego zabezpieczenia należy używać haseł o długości co najmniej ośmiu znaków. Najlepiej używać przypadkowych kombinacji liter i cyfr. Hasła rozróżniają duże i male litery.

Zabezpieczenie pliku PDF hasłem przy użyciu programu Adobe Acrobat DC

Można określić hasła o ograniczyć dostęp do pewnych funkcji, np: drukowania i edycji jak otworzenia plików, kopiowania zawartości w pliku PDF.

Zabezpieczenie pliku hasłem

 • Otworzyć plik PDF w programie Acrobat DC,
 • Wybrać “Plik” następnie “Zabezpiecz hasłem”. Możesz również wybrać opcje polecenia “Narzędzia” następnie “Chroń” a dalej “Zabezpiecz hasłem”,
 • Wybierz czy chcesz ustawić hasło do podglądu czy edycji pliku PDF,
 • Wpisz i wprowadź ponownie hasło,
 • Kliknij przycisk “Zastosuj. Program wyświetli komunikat potwierdzający zabezpieczenie,

Wyłączenie edytowania plików PDF

 • Wybierz “Plik” a następnie “Zabezpiecz hasłem” lub
 • Wybierz “Narzędzia” następnie “Chroń” i “Zabezpiecz hasłem”
 • Zostanie wyświetlone okienko kliknij przycisk “Tak”
 • Wybierz opcje “Edycja” a następnie wpisz i potwierdź hasło
 • Kliknij przycisk “Zastosuj”, program wyświetli komunikat potwierdzający zabezpieczenie.

Wyłączenie drukowania, edytowania i kopiowania

 • Otwórz plik PDF
 • Wybierz “Narzędzia” następnie “Chroń” dalej “Więcej opcji” i “Szyfruj za pomocą hasła”
 • Wybierz “Plik” następnie “Zabezpiecz hasłem” a następnie wybierz “Zaawansowana ochrona hasłem” na karcie “Więcej opcji”
 • Zostanie wyświetlony monit i kliknij “Tak”
 • Wybierz polecenie “Ograniczenie edycji i drukowania dokumentu”
 • Wprowadź hasło
 • W menu “Dopuszczone drukowanie” wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł wydrukować
 • W menu “Dopuszczalne zmiany” wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł zmienić
 • Wybierz jedną z opcji: “Włącz kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości” lub “Włącz dostęp tekstu do urządzeń czytników ekranu dla niedowidzących
 • Z menu “Zgodność” wybierz wersje oprogramowania
 • Wybierz elementy do zaszyfrowania: “Zakoduj całą zawartość dokumentu” lub “Zakoduj cała zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych” lub “Zakoduj tylko załączniki”
 • kliknij przycisk “OK”, potwierdź hasło i kliknij ponownie przycisk “OK”

Usuwanie zabezpieczeń hasłem

Tylko autor zasad lub administrator serwera może zmienić plik

 • Otwórz plik PDF po czym wybierz polecenie “Narzędzia” następnie “Chroń” dalej ” Więcej opcji” i “Usuń zabezpieczenia”

 

 

 

 

 

Recent Posts