Tworzenie zaszyfrowanych plików

 In

Tworzenie zaszyfrowanych plików

Ważne dane na twoim komputerze, które nie powinny trafić w niepowołane ręce powinny być dodatkowo zabezpieczone. Najlepszym sposobem jest użycie programu kompresującego dane. Jednym z tych  programów może być użyty WinRAR.

Instrukcja zabezpieczenia hasłem:

 • Kliknij prawym przyciskiem folder lub pliki, które zamierzasz zabezpieczyć,
 • Z menu wybierz „Dodaj do archiwum”
 • Wybierz zakładkę „Zaawansowane” i kliknij „Wprowadź hasło”
 • W nowym oknie nadaj hasło, zaznacz „Zaszyfruj nazwy plików” i kliknij przycisk „OK”

Dla uzyskania lepszego zabezpieczenia należy używać haseł o długości co najmniej ośmiu znaków. Najlepiej używać przypadkowych kombinacji liter i cyfr. Hasła rozróżniają duże i male litery.

Zabezpieczenie pliku PDF hasłem przy użyciu programu Adobe Acrobat DC

Można określić hasła o ograniczyć dostęp do pewnych funkcji, np: drukowania i edycji jak otworzenia plików, kopiowania zawartości w pliku PDF.

Zabezpieczenie pliku hasłem

 • Otworzyć plik PDF w programie Acrobat DC,
 • Wybrać „Plik” następnie „Zabezpiecz hasłem”. Możesz również wybrać opcje polecenia „Narzędzia” następnie „Chroń” a dalej „Zabezpiecz hasłem”,
 • Wybierz czy chcesz ustawić hasło do podglądu czy edycji pliku PDF,
 • Wpisz i wprowadź ponownie hasło,
 • Kliknij przycisk „Zastosuj. Program wyświetli komunikat potwierdzający zabezpieczenie,

Wyłączenie edytowania plików PDF

 • Wybierz „Plik” a następnie „Zabezpiecz hasłem” lub
 • Wybierz „Narzędzia” następnie „Chroń” i „Zabezpiecz hasłem”
 • Zostanie wyświetlone okienko kliknij przycisk „Tak”
 • Wybierz opcje „Edycja” a następnie wpisz i potwierdź hasło
 • Kliknij przycisk „Zastosuj”, program wyświetli komunikat potwierdzający zabezpieczenie.

Wyłączenie drukowania, edytowania i kopiowania

 • Otwórz plik PDF
 • Wybierz „Narzędzia” następnie „Chroń” dalej „Więcej opcji” i „Szyfruj za pomocą hasła”
 • Wybierz „Plik” następnie „Zabezpiecz hasłem” a następnie wybierz „Zaawansowana ochrona hasłem” na karcie „Więcej opcji”
 • Zostanie wyświetlony monit i kliknij „Tak”
 • Wybierz polecenie „Ograniczenie edycji i drukowania dokumentu”
 • Wprowadź hasło
 • W menu „Dopuszczone drukowanie” wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł wydrukować
 • W menu „Dopuszczalne zmiany” wybierz elementy, które użytkownik będzie mógł zmienić
 • Wybierz jedną z opcji: „Włącz kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości” lub „Włącz dostęp tekstu do urządzeń czytników ekranu dla niedowidzących
 • Z menu „Zgodność” wybierz wersje oprogramowania
 • Wybierz elementy do zaszyfrowania: „Zakoduj całą zawartość dokumentu” lub „Zakoduj cała zawartość dokumentu z wyjątkiem metadanych” lub „Zakoduj tylko załączniki”
 • kliknij przycisk „OK”, potwierdź hasło i kliknij ponownie przycisk „OK”

Usuwanie zabezpieczeń hasłem

Tylko autor zasad lub administrator serwera może zmienić plik

 • Otwórz plik PDF po czym wybierz polecenie „Narzędzia” następnie „Chroń” dalej ” Więcej opcji” i „Usuń zabezpieczenia”

 

 

 

 

 

Recent Posts