Strona ufająca

 In

„strona ufająca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która polega na identyfikacji elektronicznej lub usłudze
zaufania;

Recent Posts