środek identyfikacji elektronicznej

 In

„środek identyfikacji elektronicznej” oznacza materialną lub niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące
osobę i używaną do celów uwierzytelniania dla usługi online;

Recent Posts