Rynek cyfrowy

 In

eIDAS stosuje się w całej UE. Każde państwo członkowskie nadzoruje swoich własnych dostawców usług zaufania i przyjmuje usługi zaufania pochodzące z innych państw członkowskich. Zapewnia to konkurencję na rynku i możliwość korzystania z konkurencyjnych usług zaufania.

Przepisy dotyczące elektronicznych usług identyfikacji i zaufania będą miały wpływ na całą UE. Zaangażowanie instytucji finansowych w rozwój tych urządzeń umożliwi klientom i produktom finansowym szybsze usługi zdalne dostosowane do potrzeb transakcji elektronicznych. Nowe modele biznesowe umożliwiają bezpośrednie dotarcie do użytkowników usług elektronicznych i mogą prowadzić do obniżenia kosztów i czasu potrzebnego na bezpośrednie usługi i obsługi dokumentów.

Recent Posts