Rozporządzenie

 In

Rozporządzenie jest aktem prawnym Unii Europejskiej , która staje się natychmiast wykonalny jak prawie we wszystkich państwach członkowskich jednocześnie. Rozporządzenia można odróżnić od dyrektyw, które, co do zasady, muszą być transponowane do prawa krajowego . Rozporządzenia można przyjmować za pomocą różnych procedur legislacyjnych w zależności od ich przedmiotu.

Recent Posts