Podpis elektroniczny

 In

„podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi
danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis;

Recent Posts