Podłączenie usługi Simplysign do programu Płatnik

 In

Podłączenie usługi Simplysign do programu Płatnik.

Po uruchomieniu programu Płatnik i zalogowaniu się do niego, aby dołączyć certyfikat należy uruchomić funkcję „Ustawienia przekazu elektronicznego”, która jest dostępna w menu górnym „Przekaz”. Program płatnik uruchomi wówczas automatyczną aktualizację TSL i CRL. Następnie należy zamknąć okno z informacjami o wykonaniu działania. Po zamknięciu okna wyników zostaną udostępnione ustawienia przekazu elektronicznego . W zakładce ” Certyfikaty” zawarte są opcje ustawień dotyczące certyfikatu użytkownika i ZUS.

W przypadku wszelkich pytań, jesteśmy do dyspozycji 58 333 1000 lub biuro@podpis-kwalifikowany.pl lub biuro@e-centrum.eu

Recent Posts