Poczta elektroniczna

 In

„poczta elektroniczna” oznacza dowolną wiadomość elektroniczną zawierającą
informację, taką jak tekst, głos, wideo, dźwięk lub obraz, przesyłaną przez sieć
łączności elektronicznej, która to wiadomość może być przechowywana w sieci lub
w powiązanej infrastrukturze obliczeniowej lub w urządzeniu końcowym odbiorcy
takiej wiadomości;

Recent Posts