Microsoft Excel 2010 Ochrona danych

 In

Microsoft Excel 2010 Ochrona danych

Ochrona Arkusza

Jest przydatna gdy chcemy zabezpieczyć istotne dane. Aby skorzystać z tej funkcji aktywujemy arkusz a następnie przechodzimy do karty „Recenzja” i klikamy przycisk „Chroń arkusz”. W nowym oknie za pomocą pól wyboru możemy zaznaczać i odznaczać interesujące nas opcje zabezpieczeń. Ustawienie ochrony zatwierdzamy klikając „OK”. Podczas edycji danych w już chronionym arkuszu program wyświetla nam komunikat o wprowadzonych zabezpieczeniach. Aby wyłączyć ochronę klikamy przycisk „Nie chroń arkusza”

Arkusz dodatkowo możemy zabezpieczyć przed edycją hasłem. W tym celu klikamy przycisk „Chroń arkusz” i w polu tekstowym „Hasło do usunięcia ochrony arkusza” wpisujemy hasło. Po wprowadzeniu klikamy przycisk „OK”. W nowym oknie „Potwierdzenie hasła” wpisujemy ponownie wprowadzone hasło i klikamy „OK”. Aby wyłączyć ochronę arkusza klikamy przycisk „Nie chroń arkusza”.

Narzędzia programu pozwalają na udostępnienie do edycji wyznaczonych zakresów komórek przy jednoczesnym zabezpieczeniu pozostałej części arkusza. Zaznaczamy najpierw pojedyncze komórki lub zakres komórek, następnie przechodzimy do zakładki „Narzędzia główne” i klikamy przycisk ” Formatuj komórki…: w oknie „Formatowanie komórek klikamy „Ochrona” aby dostosować ustawienia zabezpieczające dla wskazanych komórek. W oknie „Formatowanie komórek” odznaczenie pola wyboru przy pozycji „Zablokuj” powoduje wyłączenie ochrony przed edycją tylko dla wybranych komórek.Po aktywowaniu ochrony arkusza będzie można wprowadzać zmiany w zaznaczonym zakresie komórek.

Ochrona skoroszytu

Narzędzie programu Microsoft Excel 2010 umożliwia zabezpieczenie przed edycją całych skoroszytów. Należy kliknąć znajdujący się w zakładce „Zmiany” na karcie „Recenzja” przycisk „Chroń skoroszyt”. Nowe okno pozwala na zmianę ustawień. Możemy aktywować zabezpieczenie hasłem. W tym celu w polu „Hasło” wpisujemy hasło i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. W okienku „Potwierdzenie hasła” ponownie wpisujemy i klikamy „OK”. Zabezpieczenia skoroszytu odblokowujemy ponownie klikając przycisk „Chroń skoroszyt” i wpisując ustawione hasło. dzięki temu otwarcie chronionego skoroszytu będzie wymagało podania określonego wcześniej hasła.

Aby włączyć zabezpieczenie przechodzimy do zakładki „Plik” i klikamy przycisk „Chroń skoroszyt”. Następnie z rozwijanej listy wybieramy „Szyfruj przy użyciu hasła”. Wpisujemy hasło i zatwierdzamy przyciskiem „OK” w kolejnym okienku potwierdzamy wpisane hasło i klikamy „OK”. Podświetlony przycisk „Chroń skoroszyt” informuje nas o pomyślnym aktywowaniu ochrony.

Ochronę skoroszytu możemy włączyć korzystając z okna ” Zapisywanie jako”. W ty celu wybieramy ” zakładkę „Plik” i klikamy przycisk „Zapisz jako” Rozwijamy listę „Narzędzia i wybieramy „Opcje ogólne..” Wyświetlą nam się dwa pola: „Hasło ochrony przed otwarciem” i „Hasło ochrony przed zmianami” a następnie klikamy „OK”, potwierdzamy wpisane hasło i klikamy przycisk „Zapisz”.

Recent Posts