Metadane pochodzące z łączności elektronicznej

 In

„metadane pochodzące z łączności elektronicznej” oznaczają dane przetwarzane w
sieci łączności elektronicznej do celów przesyłania, dystrybuowania lub wymiany
treści łączności elektronicznej; w tym dane służące do śledzenia i zidentyfikowania
źródła i miejsca docelowego przypadku łączności, dane dotyczące lokalizacji
urządzenia wygenerowane w związku ze świadczeniem usług łączności
elektronicznej oraz daty, godziny, czasu trwania oraz rodzaju łączności;

Recent Posts