Mechanizmy reglamentowane dla transgranicznego przyjmowania zaawansowanych podpisów elektronicznych

 In

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systemu eIDAS Parlament Europejski wyraził potrzebę stworzenia infrastruktury klucza publicznego, stwarzając tym samym konieczność ustanowienia europejskich organów walidacyjnych.

Każde państwo członkowskie ma obowiązek ustanowienia „pojedynczych punktów kontaktowych” (PSC) istniejących usług zaufania w celu zapewnienia, że ​​eID mogą być wykorzystywane w transakcjach transgranicznych w sektorze publicznym, w tym zdolność obywateli UE do korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej.

Recent Posts