Kwalifikowany podpis elektroniczny

 In

Kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą
kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie
podpisu elektronicznego;

Kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego oznacza skonfigurowane oprogramowanie lub skonfigurowany sprzęt, wykorzystywane do składania podpisu elektronicznego, które spełniają wymogi określone w złączniku do Rozporządzenia eIDAS.

Recent Posts