Jak zaznaczyć w podpisanym dokumencie „za zgodność z oryginałem”?

 In

W programie proCertum SmartSign istnieje możliwość dodania powodu podpisu – wybranie tej opcji spowoduje, że przed wykonaniem podpisu aplikacja zaprezentuje okno umożliwiające wybór powodu podpisu, który umieszczony zostanie w strukturze podpisu i prezentowany będzie później we właściwościach podpisu.

Jak włączyć opcję „przed podpisem pytaj o powód podpisu”?

Aby włączyć dodatkową opcję o nazwie „przed podpisem pytaj o powód podpisu” należy:

  • Uruchomić program proCertum SmartSign
  • Kliknąć przycisk „ustawienia” i przechodzimy do zakładki „podpis”
  • Należy przejść do opcji „Dodatkowe opcje podpisu” i zaznaczyć opcję
    • „Przed podpisem pytaj o powód podpisu”
  • Podczas podpisywania dokumentu użytkownik będzie miał możliwość dopisania powodu podpisania dokumentu:
Recent Posts