Jak sprawdzić poprawność e-podpisu prezentowanego za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat Reader?

 In
 1. Uruchamiamy otrzymany dokument PDF w aplikacji Adobe Reader DC
 2. Po otwarciu dokumentu, należy:
  1. Kliknąć w pole podpisu > „Faksymile”
  2. Następnie klikamy w przycisk > „Właściwości podpisu…”
  3. Następnie klikamy w przycisk > „Pokaż certyfikat autora podpisu…”
  4. Zostanie wyświetlone okno > „Podgląd certyfikatów” ,w którym możemy sprawdzić kto podpisał dokument, czy użyty certyfikat spełniający warunki Rozporządzenia UE 910/2014

Jak sprawdzić poprawność e-podpisu klikając w pole podpisu:

 1. Uruchamiamy otrzymany dokument PDF w aplikacji Adobe Reader DC
 2. Po otwarciu dokumentu, należy:
  1. Kliknąć w niebieską ikonę stalówki
  2. Rozwiń pole „Szczegóły podpisu” a następnie kliknij w „Szczegóły zatwierdzenia…”
  3. Zostanie wyświetlone okno > „Podgląd certyfikatów” ,w którym możemy sprawdzić kto podpisał dokument, czy użyty certyfikat spełniający warunki Rozporządzenia UE 910/2014
Recent Posts