Jak dodać symbol graficzny do dokumentu, który jest podpisywany elektronicznie?

 In

Umieszczaj graficzny
symbol podpisu w dokumencie PDF to w trakcie podpisywania plików PDF, po wybraniu certyfikatu
podpisującego umożliwione zostanie wybranie pliku graficznego symbolu podpisu. W przypadku
seryjnego podpisywania plików PDF, dla każdego podpisywanego pliku PDF aplikacja umożliwia
definiowanie osobnego symbolu.

Po naciśnięciu przycisku Wybierz umożliwione zostanie wskazanie graficznego pliku służącego jako
graficzny symbol podpisu (dopuszczalne formaty to jpg, gif i png).

Po wybraniu pliku, okno główne zostanie zaktualizowane o wybrany plik.

Pole, w którym graficzny symbol ma znaleźć się na dokumencie wskazuje się myszą przy wciśniętym
lewym klawiszu myszy. Po zdefiniowaniu tego pola symbol wraz z informacją o podpisującym pojawi się
na dokumencie.

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK podpis zostanie wykonany. Po otworzeniu dokumentu PDF podpis
wraz symbolem graficznym będzie od razu widoczny

Recent Posts