identyfikacja elektroniczna

 In

„identyfikacja elektroniczna” oznacza proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących osobę,
unikalnie reprezentujących osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną;

Recent Posts