Identyfikacja elektroniczna

 In

Identyfikacja elektroniczna oznacza proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikującej tożsamość osoby fizycznej, tożsamość osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną, tożsamość osoby prawnej.

Uwierzytelnienie osoby jest przypadkiem uwierzytelnienia, którego celem jest potwierdzenie tożsamości przez osobę zdeklarowaną. Jest to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikacje elektroniczną osoby fizycznej lub prawnej.

Dane identyfikujące osobę czyli zestaw danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, lub osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną.

Identyfikacja elektroniczna (eID) daje możliwość wiarygodnego potwierdzania tożsamości w internecie. EID pozwala upewnić się, że usługa świadczona jest odpowiedniej osobie.

 

Recent Posts