Dyrektywa

 In

Dyrektywa jest aktem prawnym Unii Europejskiej, która wymaga od państw członkowskich w celu osiągnięcia określonego rezultatu bez dyktować sposób osiągnięcia tego rezultatu. Można go odróżnić od przepisów, które są samowykonalne i nie wymagają żadnych środków wykonawczych. Dyrektywy zazwyczaj pozostawiają państwom członkowskim pewną swobodę co do dokładnych zasad, które należy przyjąć. Dyrektywy można przyjmować za pomocą różnych procedur legislacyjnych w zależności od ich przedmiotu.

Recent Posts