Co to jest dostawca usług zaufania (TSP)?

 In
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 910/2014 (eIDAS) dostawca usług zaufania (TSP) definiuje się jako „osobę fizyczną lub prawną, która świadczy jedno lub więcej usług zaufania jako wykwalifikowany lub niekwalifikowany dostawca usług zaufania . „TSP są odpowiedzialne za zapewnienie elektronicznej identyfikacji sygnatariuszy i usług, korzystając z silnych mechanizmów uwierzytelniania, cyfrowych certyfikatów i podpisów elektronicznych.
eIDAS określa, w jaki sposób dostawcy usług zaufania wykonują usługi uwierzytelniania i niezaprzeczalności oraz jak mają być regulowane i uznawane w państwach członkowskich UE.
TSP może świadczyć jedno lub więcej z następujących usług:
  • Tworzenie, sprawdzanie i zatwierdzanie podpisów elektronicznych, pieczęci lub znaczków czasu, elektronicznie zarejestrowanych usług doręczeń i certyfikatów, które są związane z tymi usługami.
  • Tworzenie, sprawdzanie i walidowanie certyfikatów, które mają być wykorzystywane do uwierzytelniania stron internetowych.
  • Zachowanie podpisów elektronicznych, pieczęci lub certyfikatów związanych z tymi usługami.
Recent Posts