Dane służące do składania podpisu elektronicznego

 In

„dane służące do składania podpisu elektronicznego” oznaczają unikalne dane, których podpisujący używa do
składania podpisu elektronicznego;

Recent Posts