Dane identyfikujące osobę

 In

„dane identyfikujące osobę” oznaczają zestaw danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby fizycznej lub
prawnej, lub osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną;

Recent Posts