Czy można umieścić podpis graficzny podczas podpisywania?

 In

Tak -> Program proCertum SmartSign umożliwia dodanie graficznego symbolu podpisu podczas podpisywania dokumentów PDF.

Informacja jak można dodać graficzny symbol do pliku PDF została opisana w podręczniku użytkownik proCertum SmartSign w rozdziale o nazwie: „Dodawanie graficznego symbolu podpisu”

Recent Posts