Co zrobić jak system Windows lub aplikacja (np.: proCertum CardManager) nie widzi czytnika kart?

 In

Przyczyną problemu jest wprowadzenie przez Microsoft Windows aktualizacji, która powoduje, że aplikacje zewnętrzne nie widzą czytnika karty. Informujemy, iż problem powstał z przyczyn niezależnych od usług świadczonych przez markę Certum.

Rozwiązanie: Należy wykonać

  • Instalację najnowszej wersji aplikacji proCertum CardManager -> Pobierz
  • Instalację najnowszej wersji sterownika posiadanego czytnika kart kryptograficznych -> pobierz sterowniki
  • Sprawdzenie, czy usługa kart inteligentnych jest włączona

    Aby sprawdzić czy usługa karty inteligentnej jest włączona należy kliknąć: Start > Windows > Uruchom > wpisujemy: Usługi Następnie odnaleźć na liście usługę Karty inteligentne i sprawdzić czy jej stan to „Uruchomiona”. Jeśli nie, należy tą usługę uruchomić.

Recent Posts