Co to jest niezaprzeczalność ?

 In

Niezaprzeczalność jest pewność, że ktoś nie może zaprzeczyć ważności czegoś. Niezaprzeczalność jest pojęciem prawnym szeroko stosowanym w bezpieczeństwie informacji i odnosi się do usługi, która dostarcza dowodów na pochodzenie danych i integralności danych. Innymi słowy,  niezaprzeczalność sprawia, że bardzo trudno jest skutecznie zaprzeczyć, kto / skąd pochodzi wiadomość, a także autentyczność tej wiadomości. Podpisy cyfrowe(w połączeniu z innymi środkami) mogą oferować niezaprzeczalność w odniesieniu do transakcji online, gdzie kluczowe jest zapewnienie, że strona umowy lub komunikacji nie może zaprzeczyć autentyczności ich podpisu na dokumencie lub przesłania komunikacji w pierwszej kolejności. W tym kontekście niezaprzeczalność odnosi się do możliwości zapewnienia, że strona umowy lub komunikacji musi zaakceptować autentyczność ich podpisu w dokumencie lub przesłaniu wiadomości.

Recent Posts