Co to jest kwalifikowany certyfikat?

 In

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 910/2014 (eIDAS) eIDAS kwalifikowany certyfikat dla podpisów elektronicznych odnosi się do „certyfikatu podpisów elektronicznych wystawianych przez wykwalifikowanego dostawcę usług zaufania”

i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Zgodnie z wymogami  do eIDAS, kwalifikowane certyfikaty podpisów elektronicznych muszą zawierać:

 •  Wskazanie, które można zidentyfikować za pomocą zautomatyzowanego przetwarzania, że certyfikat jest certyfikatem kwalifikowanym do podpisu elektronicznego
 •  Zestaw danych wyraźnie reprezentujący wykwalifikowanego dostawcę usług zaufania, który wydał kwalifikowany certyfikat, w tym takie informacje, jak:
 1.  Państwo członkowskie świadczące usługi, w którym podmiot ma siedzibę
 2.  Nazwa i numer rejestracyjny, jeśli usługodawca jest osobą prawną
 3.  Nazwa dostawcy, jeśli jest osobą fizyczną
 •  Nazwa sygnatariusza lub wskazanie, jeśli używany jest pseudonim
 •  Odpowiednie dane dotyczące zatwierdzania podpisów elektronicznych oraz dane dotyczące tworzenia podpisów elektronicznych
 •  Informacje identyfikujące okres ważności certyfikatu od początku do końca
 •  Klucz identyfikacyjny certyfikatu kwalifikowanego dostawcy zaufanych certyfikatów zaufania
 •  Wydawanie zaawansowanego elektronicznego podpisu lub elektronicznego pieczęci dostawcy usług zaufania
 •  Lokalizacja, w którym certyfikat obsługujący zaawansowany podpis elektroniczny jest dostępny bezpłatnie
 •  Wskazanie, najlepiej w formie zautomatyzowanego przetwarzania, w przypadku gdy dane dotyczące zatwierdzania podpisu elektronicznego powiązane z danymi weryfikacji podpisu elektronicznego są umieszczone w kwalifikowanym urządzeniu do tworzenia podpisów elektronicznych
 Certyfikaty kwalifikowane:
– wywołują skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu (Ustawa z dn. 18.09.2001 o podpisie elektronicznym)
– przeznaczone dla osób fizycznych, wydawane na podstawie umowy i po (osobistej) weryfikacji tożsamości w Punkcie Rejestracji CA
– znajdują zastosowanie w każdym przypadku składania oświadczenia woli (również e‑faktury) nie służą do szyfrowania dokumentów
Recent Posts