Certyfikat podpisu elektronicznego

 In

Certyfikat podpisu elektronicznego to elektroniczne poświadczenie, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim tej osoby.

Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego nazywamy certyfikat spełniający warunki określone w Rozporządzeniu eIDAS i wydany przez kwalifikowanego dostawce usług zaufania. Status kwalifikowanego dostawcy usług zaufania przyznawany jest przez wyznaczony w danym państwie członkowskim organ nadzoru.

Recent Posts